Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng phongnongnghiepptntthanhtri@gmail.com

Liên hệ

Số điện thoại

02993866219

Email

phongnongnghiepptntthanhtri@gmail.com

Địa chỉ

Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng