Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng phongnongnghiepptntthanhtri@gmail.com
STV - Xã Vĩnh Lợi hướng đến đạt chuẩn Nông thôn mới Nâng cao
(30-01-2023)

STV - Phấn đấu đạt chuẩn xã Nông thôn mới Nâng cao vào cuối năm 2022, thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nhân rộng các mô hình sản xuất đang có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn; vận động Nhân dân chỉnh trang lại các tuyến đường, xây dựng bộ mặt Nông thôn ngày thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.

STV - Gạo Tài Nguyên Phú Khang, huyện Thạnh Trị đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 4 sao
(30-01-2023)

STV - 6 sản phẩm OCOP mà huyện Thạnh Trị đã phát triển được cho đến nay, bao gồm gạo Tài Nguyên Phú Khang đạt tiêu chuẩn 4 sao; 5 sản phẩm còn lại gồm sản phẩm Khô trâu Sáu Sành, Tiêu sạch Vũ Phong, Bánh Pía Thạnh Trị, gạo sạch Thanh Cường, Trà Đông trùng Hạ thảo đạt chứng nhận 3 sao, đã tạo điều kiện cho các chủ thể nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, tác động tích cực đến khu vực kinh tế nông thôn trong việc xây dựng và nâng cao giá trị các sản phẩm.

STV - Xã Châu Hưng hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới
(30-01-2023)

STV - Đến nay, xã Châu Hưng, huyện Thạnh Trị đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đang hoàn tất các thủ tục đánh giá để trở thành xã thứ 7 của huyện Thạnh Trị đạt chuẩn Nông thôn mới. Thành quả đó có được nhờ quá trình tập trung chuyển đổi sản xuất, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả… để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.