Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng phongnongnghiepptntthanhtri@gmail.com

Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Video

Tin tức